Кои се причините за ехолалија кај деца со нетипичен развој?

Може да има неколку причини за ехолалија кај децата. Можеби се обидуваат да: одржуваат разговор со некого, да привлекува внимание на некого, да комуницира со други луѓе,или пак да прашува за работи. Ова се некои од вообичаените причини. Кога станува збор за аутизам, ехолалијата може да има други цели. Многу деца со аутизам користат зборови. Тие понекогаш имаат огромен вокабулар. Но, тие користат зборови во ист редослед и во ист тон. Како оние што ги слушнале од некој друг или од ТВ. Може да има неколку цели за ехолалија, кои можат да се променат со текот на времето. Исто така, може да има неколку цели за една личност во исто време.
– Како излез од некаква вознемиреност. Некои аутистични деца и возрасни го имитираат говорот без навистина да го разберат значењето. Ова може да биде начин да се смират самите себе. Ехолалија во овој случај може да се смета како „стимулирачка“.

ехолалија
– Да комуницираат меѓусебно. Тоа може да биде начин за аутистичните индивидуи да комуницираат меѓусебно кога е премногу тешко да си создадат целосно јасни реченици. Тие користат „фабрикувани“ фрази и скрипти, кои или ги слушнале од други луѓе или од некаков медиум. Ова е важен чекор за многу деца со аутизам за типични форми на говор.
– Да си ​​помогне себеси. Ехолалијата може да биде алатка за лица со аутизам за помагање на самите себе. Детето може така да разговара со себе додека поминува низ тежок период. Тие можат да користат зборови и фрази што ги слушнале од своите родители или на телевизија.
– За градење на односи. Ехолалија може да се користи како алатка за градење на односи со другите. Поединци со аутизам може да го користат за да создадат социјална близина. Исто така, им овозможува на аутистичните лица да комуницираат и да се вклучат во разговор со другите.
– Да сака да комуницира за своите потреби. Ехолалија му обезбедува на аутистично дете начин да ги информира другите за тоа што детето сака. Ова може да биде начин да се укаже потврда, повик или барање.

Ехолалија

Можеби ќе ве интересира