ЗА НАС

Топло добредојде на нашата веб-страница на која се надеваме дека ќе најдете корисни информации. Нашата намера е да им обезбедиме на посетителите преглед на корисни информации поврзани со децата.  Пријателскиот “семеен” етос на WE KIDS  ги поттикнува високите очекувања  и го подобрува личниот развој на секое дете  во рамките на социјалните ставови и вредности.

Ние сме пријатно и инклузивно место каде што децата се негуваат во позитивна, грижлива и безбедна средина. Преку акцент на социјализација и учење насочено кон децата, нашата цел е секое дете да го оствари својот целосен потенцијал. Децата, исто така, се охрабруваат да станат самоуверени, независни. Наша цел е да ги задоволиме потребите и аспирациите преку високо квалитетно предавање, дружење и учење. Активно настојуваме да ја промовираме тесната соработка помеѓу училиштето, семејствата и пошироката заедница, вклучувајќи ги и другите.

WE KIDS е со мисија да обезбеди високо интелектуална и креативна средина за учење и социјализација, дизајнирана околу начинот на кој децата најдобро се социјализираат и учат. Комбинацијата од  педагогија, технологија и социјални прашања е за да ги подготви децата за лидерство во глобалниот свет. WE KIDS  е посветен на негување на здрава, инклузивна и интегрирана заедница каде што сите ученици имаат еднаков пристап и можности и можат да напредуваат академски и социјално. Развивањето на крос-културна емпатија и разбирањето е од витално значење за да им помогнеме на сите ученици да го реализираат својот вистински потенцијал. Понатаму, податоците покажуваат дека разновидност и академска совршеност се испреплетуваат, а социјалната разновидност ја подобрува креативноста и го подобрува критичкото размислување. Затоа, посветеноста наша кон разновидноста, еднаквоста и вклученоста останува интегрална во исполнувањето на нашата мисија и обезбедува образовно-социјална совршеност за секое дете.

Нашата визија:

WE KIDS се стреми да го реализира целосниот потенцијал на секој поединец да биде среќен, ефективен и одговорен член на општеството.

Мисија:

Обезбедуваме квалитетна средина за учење и социјализација  која го препознава уникатниот придонес на секој поединец и ги предизвикува сите наши ученици да го постигнат својот максимален потенцијал.

Ние сме познати по:

Професионални ресурси, совети и услуги;
Длабочина на знаење и експертиза;
Развој на иновативни ресурси;
Одговорност, реакција и адаптибилност.

Ги инволвираме учениците во важност да направат вистинска разлика во нивната заедница

Нудиме негувачка средина каде децата растат како ученици – и како луѓе.

Инспирираме љубов за учење и верување во заедницата