Придобивки од сензорната игра

Сензорната игра е важна за развојот на мозокот бидејќи сензорната стимулација е од суштинско значење за сетилната интеграција и когнитивниот развој. Човечкиот мозок е составен од трилиони мозочни клетки, неврони, и нервни врски, синапси. Сензорната активност може да ги зајакне синапсите и функциите во мозокот поврзани со сетилата. Изложувањето на децата на различни сензорни искуства е неопходно за младиот мозок да ги развие соодветните способности за обработка на сетилата. Активноста на сензорната игра е особено важна за децата со сензорни проблеми како што е нарушувањето на сетилната обработка. Овие деца имаат тенденција да имаат потешкотии да се вклучат во активности за сензорна игра. Играта е исто така суштинска за развојот на детето, како што е развојот на јазикот, покрај сетилниот развој. Децата стануваат покреативни со играње. Тие, исто така, ги градат своите јазични, когнитивни, визуелни просторни, социјални и емоционални вештини. Децата од сите возрасти, од мали деца до деца од предучилишна возраст, можат да имаат корист од активности кои ги стимулираат нивните различни сетила. Лесно е да се создадат уникатни сензорни активности користејќи предмети низ куќата. Нема потреба да купувате скапи сензорни играчки. Користете обични предмети во вашата куќа како сетилни материјали.

Можеби ќе ве интересира