Преглед на категоријата

РОДИТЕЛИ

4 најдобри совети кои ќе помогнат да се намали пелтечењето

Еве неколку начини на кои вие или вашето дете може да помогнете да се намалат симптомите на пелтечење. 1. Зборувајте побавно Еден од поефикасните начини за спречување на пелтечење е да се обидете да зборувате побавно. Брзањето да се…

8 сигурни совети како да подготвите дете со пречки во развојот за новата учебна годинатвите дете со…

Враќањето на училиште може да е возбудливо, но може да создаде вознемиреност и предизвици за детето со попреченост. Овие совети можат да ви помогнат на вас и на вашето дете да се движите низ новата учебна година и да ги започнете и завршите…

Како пливањето има корист за децата со потешкотии во развојот

Најголемата награда  и најголемата радост можете да ја дожвеете кога, детето со потешкотии во развојот кое го учите да плива, со возбуда во гласот и со ведриот изглед на лицето вели: „Го направив тоа, јас пливав убаво!“. Радоста и слободата…

5 докажани придобивки од пливањето за децата со нетипичен развој

Учењето како да пливаат придонесува за развојот на децата на многу начини. Придобивките за пливање за деца вклучуваат многу полиња од нивниот живот, а најистакнати се:  ментален и физички развој, подобрување на социјалните вештини и…

Уште 10 совети како да поттикнете добро однесување кај Вашите деца кои се на возраст од 10 до 15…

Планирајте однапред за тешки разговори. Кога треба да водите тешки разговори, добра идеја е однапред да размислите што ќе кажете и како може да се чувствува вашето дете. Исто така добро е да изеберете време и место за тоа. Ова може да…

20 совети како да поттикнете добро однесување кај Вашите деца кои се на возраст од 10 до 15 години

Доброто однесување кај децата започнува со позитивна комуникација и топла врска. Овие 20 практични совети кои опфаќаат комуникација, правила, моделирање улоги, решавање проблеми, пофалби, доверба и многу повеќе ќеви помагнат да го примените…

10 моќни совети да поттикнете добро однесување кај Вашите деца

Доброто однесување кај децата започнува со позитивна комуникација и топла врска. Овие 20 практични совети кои опфаќаат комуникација, правила, моделирање улоги, решавање проблеми, пофалби, доверба и многу повеќе ќеви помагнат да го примените…

Пластичните кеси во морето, несвесно влегуваат во синџирот на исхрана

Мерки за укинување на пластичните кеси за една употреба: Со цел да се ограничи количината на пластични кеси за една употреба, некои земји се одлучуваат за забрани, оданочување или различни форми на доброволни договори. Забраната на…

Несакани ефекти од користење на пластични кеси за една употреба

Пластични кеси за еднократна употреба се лоши заради многу причини. Еве неколку причини зошто не траба да користите пластични кеси за една употреба: Лоши се за планетата земја: Потребни се 100 години да се разградат и тие не само што…

Важноста на љубезноста

Љубезноста се дефинира како квалитет на тоа да се биде пријателски расположен, дарежлив и внимателен. Наклонетоста, нежноста, топлината, посветеноста и грижата се зборови што се поврзани со љубезност. Додека нeљубезноста има конотација на…