4 совети како да се негуваат социјалните вештини со деца кои имаат пречки во развојот

 1. Визуелни помагала
  На пример, можете да користите едноставни илустрирани цртежи кои го претставуваат секојдневниот живот за да ги разградите чекорите поврзани со соодветно однесување. За да им помогнете на децата да научат да комуницираат со другите, можете да ги користите следниве илустрации:
  Дете што гледа во друго дете.
  Дете што се смешка на друго дете.
  Дете што се движи кон друго дете.
  Дете кое прашува друго дете дали може да игра до него.
  Две деца играат рамо до рамо и се смешкаат.
  2. Конкретни примери за тоа што се очекува од децата во група
  Можете, на пример, пред да го замолите детето да направи нешто да го објасните тоа што треба да го прави. Охрабрете го детето да ги репродуцира вашето однесување, постапки или зборови и честитајте му за неговите напори или за успехот.
  3. Просоцијално моделирање
  Секогаш кога дете кое има посебни потреби е сведок на друго дете кое покажува просоцијално однесување, не заборавајте да му честитате, на пример, велејќи: „Добра работа Максимј што понуди да и помогне на Ангела“. Притоа, детето кое има посебни потреби ќе набљудува што се смета за прифатливо однесување и со текот на времето, тоа може да научи да го репродуцира истото.

  4. Позитивно засилување
  Секој пат кога ќе забележите дете со посебни потреби да прифаќа просоцијално однесување, честитајте му и покажете му колку сте горди. Секој ужива во комплименти. Позитивното засилување може да го мотивира детето да продолжи да прифаќа ваков тип на однесување.

Како заклучок, имајте на ум дека одложувањата се нормални кога станува збор за деца со посебни потреби да стекнат социјални вештини. Затоа е многу веројатно овие деца да не бидат на исто ниво со децата во група или одделението во кое одат. Едноставно прилагодете ги вашите очекувања на капацитетите и границите на оние кои имаат посебни потреби. Препознајте го нивниот напредок и запомнете да бидете горди и на вашите напори!

Можеби ќе ве интересира