Инклузија и надвор од училницата

Кога родителите го слушаат зборот „ инклузија“, тие најчесто размислуваат за поставките во училницата каде што се вклучени и учениците со недоволен развој и нивните врсници. Како и да е, инклузијата е концепт што треба да се види повеќе од обична училишна училница. Треба да биде дел од секоја област на образование, вклучително и оние специјални периоди и денови што се возбудливи делови од учебната година на секое дете. Еве неколку работи што родителите треба да ги бараат ако бараат училиште што навистина ја цени инклузијата.
Теренски патувања
Теренските патувања се забавен дел од образованието за секое дете, особено за децата од основните училишта кои сакаат да учат за светот околу нив на практичен начин. Теренските патувања треба да бидат дизајнирани колку што е можно, така што студентите ќе можат да патуваат заедно и да учествуваат во истите искуства. Родителите честопати можат да помогнат како волонтери на патувања на терен.

Спорт
Студентите со недоволен развој кои покажуваат интерес за спорт не треба да се чувствуваат како да се исклучени. Дури и ако не го направат тоа во екипите на училиштето, тие треба да можат да учествуваат во посебни спортски денови во училиштето дури и да им се дава моност на секој час да вежбаат тоа што го моат заедно со другите деца.
Училишни собранија
Собранијата можат да бидат огромни и бучни, што ги прави тешки за некои деца. Меѓутоа, со одржување на организирана активност, децата кои се занимаваат со прекумерно стимулирање можат да продолжат да учествуваат. Училиштата треба да обезбедат соодветно место и соодветна работна атмосфера за да им овозможи на учениците да учествуваат во оваа важна активност за градење заедница.
Ручек и слободни периоди
Ручекот и одморот им даваат на сите ученици шанси да се поврзат со своите врсници на посебни начини. Наставниците можеби ќе треба да размислат за промена на времето, изборот за седење, активности и интеракција понудени за време на овие времиња, за да ги направат што е можно поквалитетни за сите што се вклучени.


Саеми за наука и дополнителни активности
Саемите за наука и другите специјални активности треба да бидат достапни и за децата со недоволен развој, како и за оние што се на врвот на нивните часови. Тоа може да им помогне на учениците да развијат вештини за растење и развивање, да откриваат нови таленти и интереси и да се приклучат на здрава конкуренција.

Учениците со недовоелн развој секогаш треба да се чувствуваат  вклучени во активностите на училиштето. Додека дизајнирањето инклузивни училници е одлично место за почеток на училишните области, тие исто така мора да бидат подготвени да се вклучат во вклучување во други области, исто така. Проверете со училишната област за да видите какви се нивните политики.

Можеби ќе ве интересира