Кои се вообичаените знаци на дисфазија?

Постојат два типа на дисфазија. Едната е прифатлива, а другата експресивна. Знаците на двете дисфазии се слично, но не се исти.

Прифатлива дисфазија го нарушува разбирањето и значењето на јазикот кој детето го зборува. А знаците на овој вид се следниве:
– Ограничено разбирање на говорниот јазик;
– Тешкотија да се разберат долги и/или сложени  значајни реченици;
– Тешкотија да се разберат апстрактни зборови;
– Тешкотија да се разберат прашалните зборови и да се разликуваат истите како на пример: што, кој, кога, каде, зошто, итн.;
– Ги разбира изразите буквално, а не фигуративно (на пример: кога слуша „ надвор ќе врнат камења“, детето може да очекува да види камења како паѓаат од небото)

Дисфазија 2

Експресивен јазик  го нарушува производството на говор:
– Тешкотии со формирање зборови и артикулација (збунувачки зборови);
– Проблем со наоѓање на вистинските зборови при комуникација;
– Прекумерна употреба на зборови или фрази (на пр.: Нешто “или„ такви работи “);
– Првиот впечаток мислите дека детето зборува странски јазик;
– Неточно граматичко редоследување (зборови по погрешен редослед);
– Колеблив говор со чести паузи;
– Тешкотија вербално да се опише концептот или идејата;
– „Телеграфско пишување“: може да се изложат и пропуштања на написи и сврзници.

Можеби ќе ве интересира