Што е развојна дисфазија?

Развојна дисфазија е специфично нарушување на јазикот и говорниот апартат што го нарушува разбирањето и изразувањето на детето. Иако причините за ова нарушување на јазикот остануваат неизвесни, истражувачите, во најновите истражувања, забележале генетски и невролошки разлики во мозокот на децата со дисфазија, што може да биде извор на нивните потешкотии. Како и да е, сите специјалисти се согласуваат дека дисфазијата нема никаква врска со недостаток на стимулација, глувост или други интелектуални попречености или одложувања. Во повеќето случаи, децата со развојна дисфазија имаат нормална интелигенција и покажуваат ентузијазам во нивната желба за комуникација и социјализација со другите деца. Последиците од ова нарушување обично ќе се прошират и во други сфери од нивниот живот, бидејќи нивната тешкотија да се разберат и да бидат разбрани ќе генерира голема фрустрација. Во околу половина од случаите, кога децата покажуваат задоцнување во нивните говорни или експресивни јазични вештини, ситуацијата се решава природно и тие ќе почнат да зборуваат спонтано на возраст меѓу две или три години. Ние ги нарекуваме овие деца како „доцна прозборуваат“. Меѓутоа, за другата половина, нарушувањето  продолжува, понекогаш и на возраст од 6 години и покрај вистинската поддршка и ресурси. Ова е кога најверојатно причината е развојната дисфазија.

Дисфазија1

Можеби ќе ве интересира