Како дисфазијата влијае на моето дете?

Од сите познати нарушувања на говорот и јазикот, често се вели дека дисфазијата е најчестото нарушување во учењето, честопати поврзано со тешко зборување, читање, искажување и однесување. Детето ќе се фрустрира бидејќи неговите проблеми со артикулирање зборови или способност да се изговараат кохерентни реченици им отежнуваат на родителите да разберат што се обидува детето да каже. Ова не е едноставен говорен проблем, туку проблем што влијае на комуникацијата на сите нивоа.

Дисфазија 3

Со оглед на нивната фрустрација од неразбирање, овие деца ќе прибегнат кон други средства за изразување што можат да се манифестираат во форма на гнев или агресивно однесување, како што се викање, плачење или удирање. Тие имаат тенденција да престанат да се обидуваат да комуницираат и да станат повлечени. Често чувствуваат осаменост и развиваат ниска самодоверба. Родителите кои забележуваат задоцнување или аномалија во развојот на говорот на нивното дете, треба да контактираат со педијатар, кој ќе ги упати на логопед.

Можеби ќе ве интересира