Предности од инклузија за родителите

Предности од инклузијата освен за децата има и за родителите. Тие се многу важни, особено кога родителите имаат деца со попреченост.

  1. Намалување на социјалната изолираност.
  2. Добиваат можност за ширење на контактите во разнолико опкружување.
  3. Учат за типичниот развој на децата.
  4. Добиваат континуирана помош во врска со начинот на решавање на проблемите на кои наидуваат во тек на растењето на нивните деца.

предности од инклузија за родители

Можеби ќе ве интересира