Што им е потребно на децата за да играат?

Децата се природно мотивирани да играат; сепак, сè уште им треба соодветна средина и услови за да ја направат играта достапна. За да го поттикнете вашето дете да се вклучи во неструктурирана игра, погрижете се да ги има следниве услови.
1. Најмалку еден час слободно време, по можност на отворено секој ден, без пристап до мобилни уреди.
2. Безбедни, привлечни простори за игра. Размислете да одвоите една соба од вашиот дом како посебна соба за игри и погрижете се вашето дете да има пристап до игралишта и природни простори во близина на вашиот дом. Во случај на лошо време, рекреативните центри можат исто така да обезбедат можности за игра. Ако безбедноста е грижа во вашето соседство, научете како незабележливо да ја надгледувате играта на вашето дете на отворено,на пример, со тоа што ќе го следите. Избегнувајте да се мешате во игрите на вашето дете; т.е., не ги критикувајте нивните идеи, не давајте им упатства или посредувајте во мали несогласувања. Ако вашето дете сака да учествувате во групна игра, нека го преземе водството во планирањето и координирањето на активноста.
3. Дозволете му на вашето дете да користи секојдневни предмети за домаќинството како реквизити, да гради тврдини итн. Обезбедете блокови, креда, бои, картон, занаетчиска хартија и други креативни материјали за да може вашето дете да конструира реквизити и костими. Вашето дете исто така треба да има разновиден избор на фигури, возила, кукли и други играчки за играње.

Можеби ќе ве интересира