Што треба да направите ако вашето дете не игра?

Ако вашето дете има сè што треба да игра и сè уште се мачи, подлабок проблем може да ја инхибира неговата способност да ужива во неструктурирана рекреација. Децата со развојни нарушувања или потешкотии во сетилната обработка, на пример, може да избегнуваат одредени активности поради страв да не бидат преоптоварени. Вознемирените и трауматизирани деца, од друга страна, понекогаш избегнуваат игра затоа што постојат во состојба на хипербудност што ги спречува да се пуштат и „само да се преправаат“. Во сложени случаи како што се овие, добивањето помош од семеен терапевт специјализиран за детски развој е од клучно значење. За време на терапијата, вашето дете може да ги изгради вештините потребни за игра во мирна, објективна средина. Терапевтот исто така може да ве води за изборот на најдобрите поставки, средини и материјали за да ја олесни играта. Некои деца имаат најголема корист од игра еден на еден, на пример, или самостојни креативни вежби, како пишување или цртање. Други се со поголема веројатност да се вклучат социјално кога состаноци за играње се одржуваат дома, каде што се чувствуваат најбезбедно. Бидете сигурни дека сите деца, без оглед на нивните уникатни потреби и преференци, можат да ја искусат исцелителната, трансформативна моќ на играта штом ќе им се даде доволно поддршка.

Можеби ќе ве интересира