Преглед на категоријата

РОДИТЕЛИ

10 моќни совети да поттикнете добро однесување кај Вашите деца

Доброто однесување кај децата започнува со позитивна комуникација и топла врска. Овие 20 практични совети кои опфаќаат комуникација, правила, моделирање улоги, решавање проблеми, пофалби, доверба и многу повеќе ќеви помагнат да го примените…

Пластичните кеси во морето, несвесно влегуваат во синџирот на исхрана

Мерки за укинување на пластичните кеси за една употреба: Со цел да се ограничи количината на пластични кеси за една употреба, некои земји се одлучуваат за забрани, оданочување или различни форми на доброволни договори. Забраната на…

Несакани ефекти од користење на пластични кеси за една употреба

Пластични кеси за еднократна употреба се лоши заради многу причини. Еве неколку причини зошто не траба да користите пластични кеси за една употреба: Лоши се за планетата земја: Потребни се 100 години да се разградат и тие не само што…

Важноста на љубезноста

Љубезноста се дефинира како квалитет на тоа да се биде пријателски расположен, дарежлив и внимателен. Наклонетоста, нежноста, топлината, посветеноста и грижата се зборови што се поврзани со љубезност. Додека нeљубезноста има конотација на…

Авторитет во реалната пракса

Кога веќе напишав за какви видови на авторитет постојат и по нешто за секој од нив, редно е да се осврнам кон тоа што е во реалноста. Во реалноста, луѓето кои работат со деца, најчесто користат комбинација од четирите основни авторитети.  …

Видови на позитивен авторитет кој треба да го има секој човек што работи со деца

Како човек кој работи со деца, дали некогаш сте очекувале учениците да ве слушаат само затоа што работите со нив? Тие мора да ве слушаат, си мислите. Или можеби очекувате да обрнат внимание затоа што добро ја познавате целата  содржина.…

Позитивна дисциплина за успешен детски развој

Постојат повеќе успешни приоди од страна на родителите и наставниците што се користат во позитивната дисциплина, и тоа се: поставувањето на јасни правила и граници во детското однесување соодветни на возраста на детето, разбирливи и добро…

8 совети за здрав живот кај вас и Вашето дете

Сите знаеме дека децата гледаат од своите родители. Начинот на тоа како живеат родителите се отсликува и врз децата. Затоа е од особено важно родителите да имаат здрави навики. Една стара поговорка вели: „Човекот е стар онолку, колку што се…

10 совети за позитивна дисциплина за вашите деца

Во претходиот текст пишував за дисциплината и за како родителите го доживуваат тој збор кога станува збор за нивните деца. Во овој текст ви пишувам 10 совети за позитивна дисциплина кон децата. 1. Јадрото на позитивната дисциплина: Нема…

Дисциплина – збор за кои многу родители сметаат дека значи казна

Ајде да играме брза игра со асоцијација на зборови. Да ви кажам еден збор, а вие да го кажете првото нешто што ќе ви падне на ум кога ќе го прочитате тој збор. Не размислувајте долго. Само кажете го првиот збор што ќе ви падне на памет.…