Децата кои гледаат видеа во првите 1.000 дена од животот може да доживеат доцнење во развојот

Според податоците собрани од истражувачите на Универзитетскиот колеџ за медицина во Филаделфија и објавени во Jama Pediatrics, децата на возраст под две години кои се често и долго изложени на видеа имаат поголема веројатност да развијат атипично сетилно однесување. Станува збор за однесувања како што се незаинтересираност за различни активности или барање посилна стимулација, како што се посилни звуци или светла. Но, дури и под овие стимули, времето на реакција е сè уште побавно. Според студијата, изложеноста на видеа има ефекти врз развојот на нивната сензорна способност за обработка. Значи, како да реагирате кога слушате, гледате, допирате и вкусите. Алберто Вилани, педијатар, вели: „Живееме во особено сложено време и затоа студијата е понатамошен, нов и важен придонес кој ја потврдува итната потреба да се даде соодветно, па дури и фундаментално значење на првите фази од животот. Во првите 1000 дена детето „купува Моторни и јазични вештини и бара внимание и посветеност, затоа е потребно во овој период од животот на детето да не му се дозволува да поминува многу време на екран“.

Можеби ќе ве интересира