Како да создадете работни навики кај Вашите децата?

Најголемиот успех на секој родител е правилното воспитување и насочување на детето. Не постои рецепт за родителство. Најчесто, ние се водиме од инстинктот, верувајќи во неговата непогрешливост. Во нашата желба да ја извршиме оваа најсвета задача што е можно подобро, честопати ненамерно грешиме. Со најдобра намера, родителите преземаат дел од обврските на своите деца. На тој начин го спречуваат детето да развие работни навики. Навиките стекнати во раното детство се многу важни за иднината. Ако кај детето формираме работни навики уште од мали нозе, сме ги поставиле темелите на сето она што го чека подоцна во животот. Затоа е многу важно да го насочувате детето, наместо да го следите и правите некои работи за него.
Кои се позитивните навики?
Важно е да се развијат позитивни навики кај детето уште од рана возраст. Ова се првенствено хигиенски навики како и навики за негување и зачувување на здравјето. Подеднакво е важно да се развијат навики за културно однесување, како и навики за ментална и физичка работа. Ако во раното детство недостасува развојот на позитивни навики како и правилното воспитување, може да се развијат лоши навики. Доколку на детето му се всадат позитивни навики, подоцна во животот тие можат да бидат од пресудно значење за успехот на секој поединец.
1. Хигиената како една од првите навики. Важно е да се создадат хигиенски навики кај детето. Важно е уште од мал да го научиме дека хигиенските навики придонесуваат за зачувување на здравјето и зајакнување на организмот. Важно е да го научите детето да се чувствува удобно во чиста и уредна средина. Формирањето на хигиенски навики кај децата е предуслов за сите навики што тие ќе ги формираат подоцна. Првенствено се подразбираат навиките за одржување лична хигиена, хигиената на облеката и хигиената на просторот во кој се престојува.
2. Добри манири и учтивост. Во раното детство важно е да се создадат навики за добро и културно однесување. Со создавањето на овие навики му помагаме на детето што побрзо да се осамостои и лесно да стапи во контакт и со врсниците и со постарите. Доколку кај детето уште од најмала возраст создадеме навика за учтиво однесување, ќе му го олесниме првиот контакт со училиштето како нова средина. Спротивно на тоа, детето кое има лоши манири и кое нема формирано модели на добро однесување секогаш ќе остави лош впечаток во нова средина.
3. Формирајте соодветен став кон работата. Работните навики се од клучно значење за формирањето на личноста. Работата и трудот секогаш се поврзани со успех. Важно е кај детето да се формира правилен однос кон работата. При формирањето на работните навики кај децата мора да се води сметка за возраста на детето, како и неговите можности. Ако на детето му поставите задачи кои не се во согласност со неговата возраст и можности, можете да создадете контра-ефект.
4. Бидете пример за вашето дете. Детето не ве слуша, ве гледа. Секогаш мора да го имате на ум ова, без разлика дали станува збор за формирање навика или нешто друго. За да формирате работни навики кај детето, мора да бидете пример. Детето ве набљудува и се поистоветува со вас. Ако родителите избегнуваат работа или не им пречи нередот, не можете да очекувате од детето да формира работни навики. Во таква средина детето нема да чувствува задоволство преку работата, туку ќе го доживее како принуда. Ако побарате од вашето дете да ја спакува облеката и облеката ви се расфрла, не само што нема да формирате работни навики, туку уште од најмала возраст кај детето ќе создадете аверзија кон работата.

работни навики
4. Пофалбата како мотивација. Веќе во следната возрасна фаза, можете постепено да формирате навики поврзани со домашните обврски. На овој начин детето повеќе ќе го цени трудот на другите, а притоа ќе сака да придонесе и докажува меѓу семејството. Прво ќе го прави она што му е интересно, а подоцна ќе го прави она што му треба. Работите што детето може да ги врши дома се различни. Започнува со ставање на играчките, подоцна бришење прашина, средување на полиците и бришење на садовите. Не заборавајте да го пофалите секој труд, бидејќи на тој начин го охрабрувате. Сите сакаат пофалби, па детето ќе се чувствува важно и ќе се труди да даде се од себе за да ја заврши работата што ќе му ја доверите што е можно подобро.
5. Не бидете „ловец на бубачки“. За правилно развивање на работните навики кај децата, важно е постојано да се поттикнуваат за да може детето самостојно да ги извршува своите обврски. Оваа контрола не смее да биде наметлива, но треба да биде константна. Ако детето не си ја завршило добро работата, не го критикувајте. Не следете го и повторувајте го она што детето веќе го направило. Пофалете го за неговиот напор и предложете му како тоа може да се направи уште подобро. На овој начин ќе ја зајакнете волјата на детето, бидејќи на тој начин ќе развиете чувство за должност. Во исто време, тоа ќе разбере дека треба правилно да ја врши секоја работа.

Наједноставниот, најбрзиот и најлесниот начин да формирате навики кај вашето дете е ако самите ги следите. Не е важно дали се работи за хигиенски навики, работни навики или модели на добро однесување. Детето прво ќе ги присвои навиките гледајќи ве вас.

 

Можеби ќе ве интересира