Како гимнастиката им помага на нашите деца за нивната иднина

Гимнастиката се смета за еден од најстарите олимписки спортови. Тој е еден од најпопуларните олимписки спортови, токму поради тоа што ги прави натпреварувачите издржливи, фокусирани, дисциплинирани поединци. Неговото влијание врз развојот на децата е многу важно и ги обликува во физички способни, моторно способни, издржливи, мотивирани, витални личности. Ако детето уште од мали нозе му се посвети на овој спорт, без разлика на резултатите во гимнастиката, ќе развие многу други благородни вештини како поединец. Гимнастиката е еден од спортовите што го обликуваат детето на емоционално, психолошко и физичко ниво, така што кога детето ќе порасне преку гимнастика, тој развива голем број добри и здрави навики:
 – Физички развој. Иако детето физички се развива правилно во многу други спортови, гимнастиката додава уште една нова димензија на физичкиот развој на детето, а тоа е флексибилноста. Гимнастиката бара исклучителна физичка подготвеност и подготвеност, силно и затегнато тело и мускулатура, затоа гимнастиката за деца е поле што ги води децата во таа насока. На овој начин децата градат мускули, коските стануваат поцврсти и телото е поиздржливо.
 – Доверба. Една од најважните работи што гимнастиката за деца ја прави за најмладите е здравата самодоверба, која е една од клучните работи за успех на секое поле во подоцнежниот живот. Без самодоверба нема успех, а преку гимнастиката децата учат дека таа се гради со годините.
 – Дисциплина. За секој поединец да биде успешен на кое било поле, треба да биде дисциплиниран и упорен. Ниту еден успех не доаѓа преку ноќ, а децата кои вежбаат гимнастика многу брзо стануваат свесни за оваа важна вештина, која им помага порано да разберат колку е важна дисциплината и да ја пренесат не само на гимнастиката и таму да постигнат одлични резултати, туку и во сите други области во животот, како што е работата или која било работа на себе.

гимнастика
 – Гимнастиката го развива тимскиот дух. Иако гимнастиката се смета за индивидуален спорт, гимнастиката за деца развива тимска работа. Децата не вежбаат гимнастика индивидуално, туку во група, тоа им помага да ги развијат своите социјални вештини, да научат многу за поддршката и емпатијата кон другите, да научат колку е важно да ги поддржуваат своите пријатели во тимот и да се прилагодат на групата.
 – Креативност. Креативноста не е само способност да се комбинираат различни елементи на секогаш иновативен начин, туку и развивањето на креативноста кај децата е важно за да ги научиме секогаш да наоѓаат нови и различни решенија за секој проблем. Оваа способност не прави интересни само кога ќе пораснеме, а секое дете кое ја развива оваа способност има големи шанси еден ден да стане успешно.
 – Здравјето како основа на успехот. Колку и да постигнеме успех, ако го изгубиме здравјето, сите наши достигнувања паѓаат во вода. Гимнастиката, исто како и другите спортови, нè учи колку е важна оваа компонента. Здравјето како суштинска вредност во нашиот живот треба да биде наш прв приоритет без разлика дали спортуваме или не или колку сме успешни во работата што ја избираме. Со тренирањето гимнастика, здравиот живот се наметнува како единствена опција бидејќи бара дисциплина, правилна исхрана како и редовни тренинзи, за да се постигне некаков значаен резултат, не само во овој туку и во другите спортови.
 – Постигнување на цели. Преку гимнастиката децата постигнуваат различни цели, што е многу важна лекција за нив уште во рана возраст. Кога децата ќе увидат дека постигнувањето на целите зависи од нивната посветеност и напор и дека нема да бидат исполнети доколку не се дисциплинирани и упорни, на тој начин децата многу порано стануваат зрели, остварени возрасни луѓе, кои го пренесуваат овој механизам на други аспекти на животот.
 – Емоционален и социјален аспект. Иако развојот на фокус, дисциплина и креативност е многу важен, децата како и возрасните се емотивни. Затоа припаѓањето на група и практикувањето на социјалната интеракција преку обука и дружење е важно за обликување на нашите деца и нивно израснување во здрави и социјални индивидуи. Во овој аспект, емпатијата е важна како незаменлив елемент на возрасен успешен поединец. Само физички и психички здрава личност, која има развиен фокус, дисциплина и упорност и која има развиено социјални контакти и пријателства за цел живот може да прерасне во успешна остварена личност на прво место, а особено успешен спортист.

гимнастика

Успехот не се мери само со медали, туку успешен гимнастичар секако може да постигне завидна кариера и на сите други полиња.Затоа е важно да се вклучат родителите како најважен фактор во нивниот развој, како и професионалните тренери кои се едни од првите авторитети и многу важни за развојот на секое дете, како за неговиот успех во самата гимнастика, така и за градењето неговиот идентитет.

Можеби ќе ве интересира