Пресвртници во развојот на Вашето 9-годишно дете

На деветгодишна возраст, децата се подготвени за голема транзиција бидејќи стојат на почетокот на адолесценцијата. На многу начини, тие сè уште можат да се сметаат за деца, но стануваат многу понезависни и можат да се справат со одредени одговорности со минимален надзор на возрасните.
Физички развој
Деветгодишни деца ќе почнат да се соочуваат со бројни физички и емоционални предизвици кога ќе се приближат кон адолесценцијата. За некои може да биде време на  голема промена, бидејќи соучениците започнуваат да се развиваат со многу различни ставови и различни начини. Пубертетот може да започне од 8 до 12 за девојчиња и од 9 до 14 за момчиња. Како родител, важно е да разговарате за ова со вашето дете, особено ако промените (или недостаток на промени) предизвикуваат вознемиреност кај Вашите деца. Може да почнат да се појавуваат проблеми со тоа како го гледаат сопственото тело. Деветгодишните деца ќе почнат да имаат посилна и помазна мускулна контрола, овозможувајќи им да ги прошират своите физички граници и интереси. Тие исто така треба да бидат понезависни и особено во начините на управување со нивната лична хигиена и дотерување и нивните лични предмети.

Развој на 9 годишно дете
Клучни пресвртници
Може да започне да доживува рани знаци на пубертет. Девојките обично покажуваат знаци околу 8 или 9 години, а момчињата поверојатно ќе влезат во пубертет малку подоцна, околу 10 или 11 години. Вашето дете може да стане значително повисоко и да добие поголема тежина. Можеда има способност  да истрае во физичка активност за да постигне цел, како на пример кога играте игра или завршувате предизвик за физичка подготвеност.

Развој на 9 годишно дете
Совет за родителство
Добро време е да започнете да зборувате за пубертет и за промените кои ќе следат или веќе се гледаат, без оглед во кој дел од периодот е вашето дете. Отворено зборување за тоа какви промени може да очекува вашето дете може да ја олесни транзицијата.

Развој на 9 годишно дете

Можеби ќе ве интересира