Што може да се направи за ехолалија?

Ехолалијата може да биде пречка во секојдневниот живот. Сепак, целосно да се елиминира би било лоша идеја. Ехолалијата може да послужи вредна функција во животот на децата со аутизам. Функционалната ехолалија може да биде навистина корисна. Ова значи дека вашето дете развило начин да ги комуницира своите желби и потреби. Со помош на логопед, овој начин на комуникација може да се прошири. Во случај на нефункционална ехолалија, може да биде одлична точка да се започне со терапија со говор и игра. Детето може да повторува фрази што ги меморирале одново и одново. Ова може да биде начин да се смири нивната вознемиреност. Исто така, ова однесување може да укаже на интерес на детето за што и да повторува. Како и да е, играта и логопедската терапија спроведена со професионален терапевт може да му помогнат на вашето дете навремено да ги користи своите јазични вештини. Овој ехолаличен говор на вашето дете ќе стане потипичен и пофункционален со насочена пракса. Покрај тоа, користењето фрази и зборови за само-смирување е секогаш подобра алтернатива на проблематичното однесување. Ова значи дека не би било одлична идеја да се елиминира ехолалијата во целост бидејќи служи за одредена цел.

Можеби ќе ве интересира