05. Октомври – Светски ден на наставниците

Светскиот ден на просветните работници се одржува секоја година на 5 октомври. Тој е ден за славење на работата на просветните работници, придонесите што тие ги даваат за нивните ученици  и улогата што тие ја играат во градењето на глобалната иднина. Наставниците ја подигнуваат следната генерација граѓани пренесувајќи знаења, вредности и етика – витални состојки на здраво општество што функционира.

Светскиот ден на наставниците претставува можност за издигнување на наставниците на начини што градат почит кон луѓето и професијата. Овој ден ја истакнува потребата од поддршка, обезбедување и зајакнување на наставниците, додека светската заедница работи кон одржливи општества и квалитетно образование за сите. . На 5 октомври 1966 година беше усвоена препорака за статусот на наставници и за да се одбележи тој настан, УНЕСКО го слави Светскиот ден на наставниците од 1994 година на овој ден.

world teacher day

Препораката има утврдено стандарди, вклучително и правата и одговорностите на наставниците, почетна подготовка и понатамошно образование, регрутирање, вработување и услови за учење и учење. Наставниците се моќно влијание во одржувањето на децата во училиште и тие помагаат во обликувањето на квалитетот на образованието на детето. Наставниците даваат знаење и ги учат учениците од сите возрасти како да се справат со проблемите, да работат заедно, да обработуваат информации, да размислуваат критички и да донесуваат информирани одлуки.

world teacher day
Во денешниот брзо менувачки, меѓусебно поврзан и меѓусебно зависен свет, наставниците ги обликуваат животите што го обликуваат светот. Наставниците ги поставуваат темелите врз кои ќе се изградат учениците за да создадат задоволство во животот, да ги обезбедат своите семејства и да замислат нови можности. Тие ги учат своите студенти да ги прашуваат и предизвикуваат и да замислуваат нови начини на деловно работење. Квалитетните наставници придонесуваат за пронаоѓање на нови производи и решенија за стари и постојани проблеми како што се болести, глад, сиромаштија и нееднаквост. Темата за Светскиот ден на наставниците во 2020 година е „Наставници: Водење во кризи, преомислување на иднината“.  Честит ден на сите просветни работници!

world teacher day

Можеби ќе ве интересира