Ден на свеста за аносмија

Аносмија

Денот за подигање на свеста за аносмијата на 27 февруари го обрнува вниманието на состојбата што предизвикува губење на мирис. Од сите наши сетила, мирисот можеби се зема здраво за готово повеќе од кое било друго. Постојат многу причини за аносмија. Најчестите причини се должат на инфекции или болести на горните дишни патишта или синусите. Сите сме доживеале настинка или алергија која привремено не спречува да мирисаме. Меѓутоа, други состојби предизвикуваат трајно или долгорочно губење на сетилото. Кога симптомите на аносмија се пролонгирани или траат доживотно, многу луѓе со аносмија не можат да уживаат во вкусот на храната, мирисот на доенчето или да го користат своето сетило за мирис како систем за рано предупредување за опасност. Нашето мирисно сетило има силен ефект врз сеќавањата и емоциите. Кога ќе ја изгубиме оваа смисла, влијанието е страшно. Денот на свесноста за Аносмија дава можност да дознаете повеќе за состојбата и каде да се обратите за поддршка.

аносмија

Можеби ќе ве интересира