30.05. – Светски ден на биполарноста кај луѓето

Секоја година на 30. Март се прославува денот на биполарноста кај луѓето. Оваа појава кај многумина е незначителна, но знае да биде и нарушување на однесувањето кај други луѓе. После цела една година помината во светска пандемија, многу луѓе почнаа да го менуаат своето распожение, многу често во текот на денот, а кај некои тоа премина и во нарушуање.

Гледано на меѓународно ниво на 30-ти март, Светскиот ден на двополитетот ја промовира свеста за ова однесување кај луѓето и има за цел да ја елиминира социјалната стигма, вообичаено поврзана со нарушувањето. Глобалното набљудување се фокусира на тоа како биполарното нарушување влијае на животот на многумина. Исто така, служи како почит кон оние луѓе кои работат и се посветени на ублажување на предизвиците што доаѓаат со оваа состојба. Целта на денот е да се генерира глобална свест за биполарно растројство како и да се елиминира социјалната стигма што доаѓа со него. Биполарното нарушување е нарушување на мозокот што создава невообичаени промени во расположението, енергијата и нивото на активност на една личност. Честопати, лицата со оваа состојба се борат во извршувањето на секојдневните задачи. Само околу 1-2% од целата глобална популација е регистрирана со биполарно растројство. Ама сепак бројката достигнува далеку над овие бројки. Она што е извонредно во врска со ова почитување е дијалогот што се создава помеѓу истражувачите и групите за застапување. Тие се стремат да продолжат да развиваат решенија за живеење со оваа состојба. Почитувањето е можност да им се покаже на оние што живеат со секојдневните предизвици на оваа состојба дека не се сами. Тие ја имаат поддршката и секогаш има надеж.

Можеби ќе ве интересира