21. Март – Светскиот ден на лица кои живеат со Даунов синдром

Светскиот ден на Даунов синдром

Светскиот ден на Дауновиот синдром e на 21 март секоја година и има за цел да крене глас и повеќе можности на луѓето кои живеат со Даунов синдром и нивните родители. Тоа е ден каде што собираат и организираат активности за унапредување на јавната свест за генетското нарушување. Целта е да гсе едуцираат другите за важноста на поддршка на нашите пријатели и семејства кои директно и индиректно доживеале живот со Даунов синдром. Дауновиот синдром е природно хромозомско аранжирање, кое отсекогаш било дел од состојбата на човекот. Постои во сите региони на светот и вообичаено влијае на стиловите на учење, физичките карактеристики и целокупното здравје. Со цел да се обезбеди правилен раст и развој, потребни се програми за социјално учење за да се интегрираат лицата имаат Даунов синдром. Секоја година, нивниот глас станува сè посилен и тие влијаат врз владината политика, станувајќи се повеќе застапени во секојдневниот живот. Преку настани низ целиот свет, луѓето со Даунов синдром можат да обезбедат свое застапување и да бидат вклучени во нивните заедници. Од 2006 година,  Меѓународно здружение за Даунов синдром го промовираше Светскиот ден на Даунов синдром за да ги охрабри луѓето со Даунов синдром да помогнат да се подигне свеста за нивната состојба. Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 21 март за Светски ден на Даунов синдром во декември 2011 година. Секоја година, организацијата создава тема. Оваа година сите настани ќе се фокусираат на темата #ПОВРЗЕТЕ СЕ – Обезбедување на сите луѓе со Даунов синдром да се ПОВРЗАТ и да учествуваат на еднаква основа со другите луѓе ширум светот.

Можеби ќе ве интересира