16 Ноември – Меѓународен ден за толеранција

Меѓународниот ден за толеранција е ден за зајакнување на толеранцијата преку негување на меѓусебно разбирање меѓу луѓето културите и луѓето. Денот го започна Генералното собрание на Обединетите нации. Главната цел за започнувањето на овој ден беше да ги натера образовните институции и луѓето пошироко да веруваат дека толеранцијата е составен дел од општеството. Денот се слави откако Обединетите нации ја одбележаа годината на толеранција во 1995 година. Датумот 16 ноември беше избран бидејќи е годишнина од Декларацијата на УНЕСКО за принципите на толеранција. Во декларацијата од 1995 година на Принципите за толеранција се споменува: „Толеранцијата е почитување, прифаќање и ценење на богатата разновидност на културите во светот, нашите форми на изразување и начините да се биде човек“.
ден на толеранција
Значење на толеранција е многу важно,а тоа е:  толеранцијата значи почитување и ценење на богатата разновидност на културите, изразите и начините да се биде човек во нашиот свет.
Особено, тоа ги признава универзалните човекови права и основните слободи на другите.
ден на толеранција

Можеби ќе ве интересира