Фотосинтеза

Фотосинтезата е процес преку кој зелените растенија и другите специфични живи организми користат светлосна енергија за претворање на водата и јаглерод диоксидот во едноставни шеќери и да испуштаат кислород во атмосферата. Преку фотосинтезата, зелените растенија се способни да произведуваат сопствена храна која е од суштинско значење за нивниот раст. Најважно е дека процесот на фотосинтеза ослободува кислород како производ кој е потребен од повеќето организми за дишење.
Фотосинтезата се јавува во клетките на хлоропластот во зелените растенија. Хлоропластите содржат зелен пигмент познат како хлорофил кој ја апсорбира светлосната енергија од сонцето.  Фотосинтезата се одвива кај зелените растенија, алгите и одредени бактерии кои содржат зелен пигмент. Овие живи организми служат како автентични производители на шеќер. Овие молекули на гликоза се користат како извор на енергија за раст и репродукција на растенијата. Гликозата исто така се претвора во целулоза од растенијата. Растенијата го складираат вишокот гликоза во форма на јаглени хидрати и скроб во стеблата, лисјата и корените.

Фотосинтеза
Фотосинтеза

Животните не ја произведуваат сопствената храна и затоа животните на крајот зависат од фотосинтезата на растенијата за да се здобијат со гликоза потребна за нивниот раст. Животните зависат од скроб и јаглехидрати складирани во корените, лисјата и стеблата на растенијата за нивниот живот. Понатаму, кислородот што го користат животните за време на дишењето се произведува за време на фотосинтезата.  Дополнително, историските производи за фотосинтеза, како што се фосилните горива, се користат како извор на енергија во современиот свет. Фосилите како јаглен, нафта и природни гасови вклучуваат остатоци од историски организми кои зависеле од фотосинтезата пред многу години.
Всушност, речиси целиот живот на оваа планета, индиректно или директно се потпира на фотосинтезата како извор на енергија, кислород и храна, па оттука фотосинтезата ја прави меѓу најзначајните познати биохемиски процеси.

Текстот го напиша Лука Челебиќ, ученик во седмо одделение

Можеби ќе ве интересира