Што е сензорна игра?

Сензорната игра е вид на активност што ги стимулира детските сетила кои се различни начини на кои го перципираме светот. Нашиот мозок користи сетила за да ни помогне да маневрираме со нашата околина, а сетилната игра им помага на децата да ги развијат.
Петте најпознати сетила се вкус, мирис, вид, допир и звук.


Повеќето сензорни игри се фокусираат на стимулирање на сетилата за допир, вид и слух бидејќи тие се подостапни. Активностите кои можат да обезбедат сетилно искуство за стимулирање на други сетила се исто така важни, иако поретки кога луѓето зборуваат за сетилна игра.

Можеби ќе ве интересира