Значењето на водата за живиот свет

Состав на Лука Челебиќ ученик во VII одделение

За сите форми на живот на Земјата, водата е основна потреба. Лесно е да се претпостави дека единствениот начин да се одржи животот е поради водата. Еден од најзначајните ресурси на оваа планета е водата. Животот без вода е невозможен. Водата е речиси 70% од Земјата. Сепак, водата е минимална, и покрај нејзиното огромно изобилство.
Не може да се обнови, затоа мора да се користи многу внимателно. Мора да признаеме дека, иако има многу вода, не е целата безбедна за пиење. Секојдневно добиваме многу поволности од употреба на водата. Водата е основата на нашите животи. За секојдневен опстанок, на човечкото тело му е потребна вода. Можеме да преживееме една недела без храна, но нема да издржиме ни три дена без вода. 70 отсто од нашите тела се вода. Им помага на нашите тела да работат одлично. Исто така, постојат значителни здравствени проблеми за луѓето поради недостигот на соодветна вода или внесувањето на загадена вода. Така, водата што ја пиеме е од суштинска вредност за нашата физичка благосостојба. Освен тоа, без вода не можеме да ги извршуваме нашите секојдневни активности. Живиот свет зависи од водата.  Ако гледаме подалеку, водата игра главна улога во секој живот на живите суштества. Тоа е родно место на водните животни. На секој организам му треба вода за да преживее. Водата е потребна, не само за луѓето туку и за растенијата и животните. Не можеме да ја користиме за наша употреба без да се грижиме за околината. Водата е неопходна не само за нашиот опстанок, туку и за здрав и среќен живот.  За сите животни и растенија, истото важи. Очигледно, без вода, целата планета ќе загине. Како прво, вегетацијата ќе се намали. Целото зеленило ќе умре кога Земјата нема да добие вода и ќе стане пуста земја. Постоењето на различни клими наскоро ќе престане и ќе прерасне во едно бескрајно лето.
Конечно, непотребното користење вода мора веднаш да се прекине. Ако не работиме заедно кон зачувување на водата, оваа планета каква што ја знаеме ќе го доживее своето пропаѓање порано отколку што мислиме.

Значењето на водата за живиот свет

Состав на Лука Челебиќ ученик во VII одделение во ООУ Јан Амос Коменски

Можеби ќе ве интересира