Што е ехолалија?

Ехолалија е повторување на фрази и зборови. Тоа е единствена форма на вербална имитација. Малите деца учат да зборуваат имитирајќи ги звуците што ги слушаат. По некое време, типично децата во развој, ќе почнат да користат јазик за комуникација.

Ехолалија

Кога ќе имаат 3 години, повеќето деца комуницираат со другите со избирање и правење на фрази. Тие го користат јазикот на свој начин да комуницираат на нови начини. Ехолалијата е една од најчестите карактеристики на комуникација кај деца со пречки во развојот или аутистичните лица. Додека тоа е природен процес на стекнување јазик, повторувањето станува знак за назадување во развојот кога тоа се случува и после третатат година од животот на Вашето дете.

Ехолалија

Можеби ќе ве интересира