Сите сме еднакви

Песна на Сара Илијевска, ученичка во VIII одделение

Сите сме еднакви

Сите сме еднакви, на оваа наша планета,
Со многу сличности, но и различни света.
Со љубов и разбирање, да си подадеме рака,
Заедно, сите за мир и за среќа да практикуваме вака.

Без разлика на раса, вера или боја,
Сите сме луѓе, со иста желба своја.
Да се грижиме со срце еден за друг,
во душата да ни биде топло како на југ.

Да градиме мир, да го чуваме со сите наши сили
така ќе бидеме на сите луѓе мили.
Со подадена рака, да изградиме мостови,
Сите заедно, со почит и со постови.

На различост, нашиот свет се гради,
Само еднаквост и прифаќање да се сади.
На овој свет сите сме различни,
да патуваме заедно по места магични.

Можеби ќе ве интересира