Преглед на категоријата

ИНКЛУЗИЈА

Емоционален развој на Вашето 9 – годишно дете

На девет години, децата се повеќе се способни да се справат со конфликтите. Нивната растечка независност ќе доведе до нив, да бараат односи независни од своето семејство, вклучително и спиење во куќата на други членови на семејството. Многу…

Пресвртници во развојот на Вашето 9-годишно дете

На деветгодишна возраст, децата се подготвени за голема транзиција бидејќи стојат на почетокот на адолесценцијата. На многу начини, тие сè уште можат да се сметаат за деца, но стануваат многу понезависни и можат да се справат со одредени…

Предности од инклузија за родителите

Предности од инклузијата освен за децата има и за родителите. Тие се многу важни, особено кога родителите имаат деца со попреченост. Намалување на социјалната изолираност. Добиваат можност за ширење на контактите во разнолико…

Предности од инклузијата за другите деца

Инклузијата има многу предности, како за учениците со задоцнет развој, така и за другите ученици. Во продолжение ги има најважните 6 предности од инклузијата за другите деца. Намален страв од разликите меѓу луѓето. Зголемена…

Кои се причините за ехолалија кај деца со нетипичен развој?

Може да има неколку причини за ехолалија кај децата. Можеби се обидуваат да: одржуваат разговор со некого, да привлекува внимание на некого, да комуницира со други луѓе,или пак да прашува за работи. Ова се некои од вообичаените причини.…

Што е ехолалија?

Ехолалија е повторување на фрази и зборови. Тоа е единствена форма на вербална имитација. Малите деца учат да зборуваат имитирајќи ги звуците што ги слушаат. По некое време, типично децата во развој, ќе почнат да користат јазик за…

Социјални вештини и деца со посебни потреби

Совладувањето на социјалните вештини може да биде предизвик за многу деца кои имаат посебни потреби. Ова може да биде случај ако нивните потешкотии лежат во интелектуална попреченост, јазично нарушување или аутизам. Всушност, дете кое…

4 совети како да се негуваат социјалните вештини со деца кои имаат пречки во развојот

Визуелни помагала На пример, можете да користите едноставни илустрирани цртежи кои го претставуваат секојдневниот живот за да ги разградите чекорите поврзани со соодветно однесување. За да им помогнете на децата да научат да…

Како да ги подобрите социјалните вештини кај деца со забавен развој

Секој почеток на нова средина, почеток на учебна година, менување на ново училиште честопати доведува до вознемиреност. Оваа вознемиреност може да трае до неколку месеци бидејќи детето прави пријатели и се навикнува на нивната нова околина.…

Инклузија и надвор од училницата

Кога родителите го слушаат зборот „ инклузија“, тие најчесто размислуваат за поставките во училницата каде што се вклучени и учениците со недоволен развој и нивните врсници. Како и да е, инклузијата е концепт што треба да се види повеќе од…