Преглед на категоријата

ИНКЛУЗИЈА

Што е инклузивно образование?

Што мислите кога некој ќе ви каже за инклузивно образование? Може ли да замислите децата со посебни потреби да го поминат денот во друг вид училница, одделени од повеќето деца од нивната возраст. Ова може да е норма во минатото. Но, како…