Преглед на категоријата

РАБОТИЛНИЦА

Мирот како вредност

Мирот е малкуте работи што луѓето ги прават секој ден. Може да има многу различни дефиниции за мирот, но најважно за мене е оној што ме учат моите родители. Тие ми кажуваат да си простуваме едни на други, да им даваме на другите и да се…