Преглед на категоријата

РАБОТИЛНИЦА

Јас како дел од тимот кој соработува, остварува цели, презентира и постигнува резултати –…

Во животот многу пати сме се нашле и многу пати ќе се најдеме во ситуација кога ќе бидеме дел од некој поголем или помал тим. Тим е група на луѓе кои имаат заедничка цел. Јас како дел од тим секогаш сум се стремела и ќе се стремам за да…

Како минува еден мој викенд – дело на Мила Павловска

Деновите во викендот ми започнуваат многу вообичаено. Спијам малку повеќе од секој работен ден, но не премногу. Тоа го правам за да имам време да го осетам целиот викенд. Кога ќе станам јадеме. Во сабота обично со мојот татко одам на…

Мирот како вредност

Мирот е малкуте работи што луѓето ги прават секој ден. Може да има многу различни дефиниции за мирот, но најважно за мене е оној што ме учат моите родители. Тие ми кажуваат да си простуваме едни на други, да им даваме на другите и да се…